تنها راه حل اقتصاد شکوفا، اقتصاد مقاومتی است

تنها راه حل اقتصاد شکوفا، اقتصاد مقاومتی است

سرهنگ صادق احمدی گفت: مشکلات اقتصادی راه حل اقتصادی دارد نه راه حل سیاسی، ما برای راه حل مشکلات اقتصادی و دستیابی به اقتصاد شکوفا یک راه بیشتر نداریم و آن مقاومت و اقتصاد مقاومتی است.

امروز ما در جایگاهی هستیم که دشمنان مجبور شدند بر سر میز مذاکره بنشینند

امروز ما در جایگاهی هستیم که دشمنان مجبور شدند بر سر میز مذاکره بنشینند

مهدی مزگی نژاد: امروزه ما در جایگاهی هستیم که دشمنان مجبور شدند بر سر میز مذاکره بنشینند، دشمنان ما در هشت سال دفاع مقدس یک بار کارت زرد گرفته‌اند و اگر بار دیگر بیایند کارت قرمز را از ما خواهند گرفت.

برنامه‌های هفته دفاع مقدس با پشتیبانی ۸ کمیته اجرایی برگزار می‌شود

برنامه‌های هفته دفاع مقدس با پشتیبانی ۸ کمیته اجرایی برگزار می‌شود

فرمانده سپاه طبس گفت: برنامه‌های شاخص هفته دفاع مقدس با پشتیبانی ۸ کمیته اجرایی شامل پشتیبانی، مالی، روحانیون، دانش آموزی، ایثارگران، انتظامی، رژه و فضاسازی اجرا خواهد شد.