بایگانی برچسب: شهید منصور رضوی

شهید منصور رضوی

از شما می‌خواهم که گوش به فرمان رهبر انقلاب باشید و تا خون در رگ شما جاری است از روحانیت اصیل اسلامی حمایت کنید.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/shohadatabas/news-id=9300