نگاه اسلام به بانوان، نگاه تکریم و عدالت است

مسئول کمیته امور بانوان و خانواده شهرستان طبس، نگاه اسلام به بانوان را نگاه تکریم و عدالت دانست و با اشاره به نقش و جایگاه مهم بانوان در جامعه گفت: متاسفانه هنوز جایگاه واقعی زنان در جامعه تبیین نشده است.