بایگانی برچسب: هواپیمای طبس

آسمان به زمین طبس نشست

اولین پرواز شرکت هواپیمائی آسمان تهران_طبس امروز بر زمین طبس نشست.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/about-tabas/news-id=60976