بایگانی برچسب: وصیتنامه شهید رجبعلی حسینی

شهید رجبعلی حسینی

اکنون که در این راه گام بر می‌دارم خیلی خوشحال هستم و از خدا چیزی طلب نمی‌کنم بجز پیروزی رزمندگان اسلام در تمامی جبهه های حق علیه باطل.

Permanent link to this article: http://tabasnews.ir/shohadatabas/news-id=6408