انواع پیامک و ایمیل های مجرمانه در ایام انتخابات را بشناسید

انواع پیامک و ایمیل های مجرمانه در ایام انتخابات را بشناسید

آیا جرم انتشار اخبار کذب و اسرار خصوصی نامزد انتخاباتی، تنها شامل انتشار دهنده پیام می‌شود؟ در پاسخ باید گفت بر اساس قانون کسی که فضا را در اختیار مرتکب نهاده و زمینه را برای اعمال مجرمانه فرد با توجه به اطلاع از وقوع جرم قرار داده است، نیز مجرم شناخته خواهد شد.