رونمایی از نخستین کتابخانه دیجیتال با محوریت طبس

رونمایی از نخستین کتابخانه دیجیتال با محوریت طبس

رئیس اداره سازماندهی منابع دیجیتال آستان قدس رضوی گفت: کتابخانه دیجیتال میقات الرضا با محوریت طبس و آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم(ع) همزمان با شکست مفتضحانه آمریکا در صحرای طبس، راه اندازی شد.

تقی زاده های زمان از صحرای طبس درس عبرت بگیرند

تقی زاده های زمان از صحرای طبس درس عبرت بگیرند

طبس نیوز، همسر شهید منظر قائم گفت: از این مکان مقدس به این غرب زده های نفوذی پیام می دهیم که از صحرای طبس عبرت گرفته و از بزرگ کردن کدخدای خویش و پمپاژ افکار غربی دست بردارند.