معطل ماندن احداث سینما امید طبس ۹ ماهه شد؛

معطل ماندن احداث سینما امید طبس ۹ ماهه شد؛

طبس‌نیوز: کلنگ پروژه‌ی احداث پردیس سینما امید شهرستان طبس ۹ ماه پیش بر زمین زده شد؛ اما تاکنون به علت عدم تمایل پیمانکاران برای احداث، معطل مانده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این وضعیت، سهمیه و امتیاز این پروژه از طبس گرفته و به شهرستان دیگری واگذار شود.

متخصص عفونی: قدرت سرایت ویروس کرونا ۹ برابر شده است

متخصص عفونی: قدرت سرایت ویروس کرونا ۹ برابر شده است

متخصص بیماری‌های عفونی گفت: قدرت سرایت و بیماری‌زایی ویروس کرونا بین ۳ تا ۹ برابر افزایش پیدا کرده و در موج اخیر بیماری، تاخیر در مراجعه به بیمارستان‌ها یکی از عوامل مهم بدحال شدن بیماران است.