قبل از معامله زمین استعلام بگیرید

قبل از معامله زمین استعلام بگیرید

اداره امور اراضی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس: هر گونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت‌وساز در خارج از محدوده شهرها ممنوع است و با عوامل تغییر کاربری زمین‌های زراعی برخورد شدید می‌شود بناهای احداث شده روی این زمین‌ها نیز قلع و قمع خواهد شد.