کرونا را خاطره کنید

کرونا را خاطره کنید

مسئول خانه فرهنگ شهرداری طبس گفت: این مجموعه در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خویش در نظر دارد نسبت به ثبت و نشر خاطرات همشهریان عزیز طبسی از دوران مبارزه با ویروس کرونا، اقدام نماید .