وضع راه های طبس

تردد وسایل نقلیه در محورطبس – دیهوک دراستان یزد به علت احداث پل برروی آبنمای موجودحدفاصل کیلومتر ۵۳ تا ۵۵ و۶۸ تا ۷۰ از امروز…