وصیتنامه شهدا – برگه 2 – طبس نیوز

شهید حسین رضایی

برادر عباسی همرزم شهید می‌گوید که حسین با تعداد ۱۰ نفر از نیروهای تحت امر خودش…

شهید حبیب رضایی

پس از گذشت چهل و پنج روز از حضور در جبهه‌های جنوب به آرزوی دیرینه‌اش رسید…

شهید محمد رضابنت

آدمی همچون گل می‌ماند که خیلی دوام ندارد و در اندک مدتی پرپر می‌گردد. پس چرا…

شهید محمدناصر رحیمی

او در پایگاه بسیج شرق تهران حضور چشمگیری داشت، روزی هم که ندای هل من ناصر…

شهید محمد رحیمی

وی پس از عضویت در بسیج و فراگیری آموزش‌های نظامی بعنوان تک تیرانداز به جبهه‌های جنگ…

شهید عیدمحمد رحیمی

وقتی احساس کرد که در جبهه به وجود او نیاز است، ندای رهبر و مقتدای ملّت…

شهید مختار علی رجبی مقدم

اطاعت از امام این مرجع تقلید شیعیان جهان یک امر و یک قانون الهی است که…

شهید محمود رجبی

هرگز دشمنان بین شما تفرقه نیاندازند و شما را از روحانیت متعهد جدا نکنند که اگر…

شهید احمد رجبی

گویا احمد خود از شهادتش در ساعتی دیگر خبر داشت لذا انگشتر ازدواج خود را به…

شهید ابوالقاسم رجبی

قبل از آن که خدمت سربازی او فرا رسد برادرش احمد در جبههٔ فاو شربت شهادت…

شهید محمدرضا رجب‌زاده

شهید محمدرضا رجب‌زاده در سال ۱۳۳۲ در خانواده مؤمن و زحمتکش روستایی در کریم آباد دستگردان…

شهید علیرضا رجب‌پور

مادر شهید می‌گوید: لحظه ای که خداحافظی می‌کردیم تا عازم جبهه شود چون تنها فرزند پسرم…