یادداشت طبس نیوز، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

امروز ۲۵ نوامبر و چهارم آذر ، در تقویم جهانی به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان شناخته شده است.

طبس نیوز، امروز ۲۵ نوامبر و چهارم آذر ، در تقویم جهانی به عنوان روز مبارزه با خشونت علیه زنان شناخته شده است

این که اصلا چرا عده ای در جهان به خودشان اجازه میدهند نسبت به دیگرانی(چه زن، چه مرد، کودک یا اقوام مختلف) خشونت بروز بدهند مسئله بغرنج و پیچیده ای است.

در دنیا زنان بسیاری در کوچه پس کوچه های ناشناخته کشورهای مختلف، سختی ها و خشونت های بسیار دردآوری را تحمل میکنند و جامعه جهانی علیرغم این تاریخ ها و روزهای نامگذاری شده هیچ کاری برایشان نمیکند. مقاله های بسیاری نوشته می شود اما خوانده و عمل … هیچ هیچ

خیلی از ما دغدغه این بی رحمی های روا رفته به انسانهایی که دور از دسترسمان هستند را داریم و میخواهیم که هرچه از دستمان می آید انجام دهیم

و به امر آیات مختلف قران و احادیث، باید در برابر ظالمان بایستیم تا مظلومی در دنیا نماند. اما دستمان از آنچه دلمان میخواهد کوتاهتر است.

امروز میخواهم بگویم که اگر دستمان نمیرسد به آن سوی دنیا، دستمان نمیرسد تا گلوی بی رحمان جهان را بفشاریم و در نهایت تنها می توانیم محکوم کنیم ، پست و یا استوری در حمایت مظلومان بگذاریم،اما

اما صرف نظر از جامعه جهانی، ما جامعه ای کوچک هم داریم که دستمان به او می رسد. محیط کوچک خانواده.محیطی ک از قضا سرنوشت ساز است.

خلاصه بگویم

خشونت حتما زدن و کبود کردن نیست.

●خشونت اجتماعی علیه زنان در همین سالها و در همین زندگی های مدرن درجریان است. محدود کردن تصمیم گیری برای یک زن بالغ به بهانه شرط بودن اجازه همسر، جلوگیری از رفت و آمد با فامیل و دوستان و خیلی مسایل دیگر از مصادیق خشونت اجتماعی علیه زنان مخصوصا در خانواده های سنتی است.

●خشونت اقتصادی (ندادن خرجی، در اختیار گرفتن حقوق زن شاغل، دراختیار گرفتن هدایا و یا ارثیه زن) همچنان در خانواده های ایرانی در جریان است .

●خشونت روانی:تهدید به ازدواج مجدد ، توهین و فحش و ناسزا، تحقیر، مسخره کردن و بسیاری رفتار های ناشایست دیگر، علیه زنان همچنان در جریان است.

●خشونت جنسی و رفتارهایی که آرامش روحی و روانی زن را بر هم می زند، در جریان است.

● و خشونت عاطفی …

خشونت عاطفی، بی توجهی و بی تفاوتی یکی از بدترین و از قضا عادی ترین انواع خشونت علیه زنان در زندگی های به ظاهر نرمال امروزی است.

باید به آقایان، همسران و مردان گفت: آقایان، اگر زنی ساعتها سر جانمازش بی بهانه اشک میریزد،

اگر زنی از ته دل میخندیده و حالا دیگر نمیخندد، اگر زنی در خانه به خودش می رسیده و باخوشحالی میرقصیده و حالا دیگر نمی رقصد، ، اگر زنی میز ناهارش را تزئین میکرده اما حالا دیگر تزئین نمیکند، اگر زنی غُر میزده که باهم به مهمانی، خرید و یا گردش بروید و حالا دیگر غُر نمیزند، آرام و ساکت رد می شود، میرود و خودش تمام این کارها را به تنهایی انجام میدهد، این زن دچار خشونتِ بی تفاوتی شده است.

دچارِ زندگی بی روح، دچارِ خشونتِ زندگی بی عشق، خشونت زندگی اجباری برای حفظ آبرو و برای آینده فرزندان.

اگر بخواهیم زنان زیادی را که باطلاق خودشان را از این شرایط آزاد میکنند جدا کنیم، تعداد زیادی از بانوان نه میتوانند و نه خواهان جدایی اند، چرا که هیچ تضمینی وجود ندارد، زندگی دیگر هم دستخوش همین خشونت ها و اجبارها نباشد.

این نوع خشونت راهکاری ساده و بی دردسر دارد

« توجه، تعهد و عشق »

روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان/

فاطمه ابوالحسنی رحمانی

۱۴۰۰/۰۹/۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 − شش =