دولت و معیشت مردم

موضوعی که به عنوان علت و بهانه اولیه برخی از این اعتراضات مطرح بوده و باعث شروع ماجرا گردیده موضوع بسیار مهم گران شدن بنزین است که تاثیر کاملا مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره عامه دارد.

یادداشت طبس نیوز-محسن اختیاری- اعتراضات اخیر در برخی شهرهای کشور که بعضا به سمت اغتشاش و آشوب و سو استفاده های مغرضانه پیش رفت از جنبه های گوناگونی قابل بررسی است.

ولیکن موضوعی که عمدتا به عنوان علت و بهانه اولیه برخی از این اعتراضات مطرح بوده و باعث شروع ماجرا گردیده موضوع بسیار مهم گران شدن بنزین است که تاثیر کاملا مستقیم و ملموسی بر زندگی روزمره عامه مردم و مباحث معیشتی همچون گرانی و کاهش قدرت خرید مردم بویژه قشرهای ضعیف و کم درآمد جامعه دارد که بصورت بسیار مختصر به آن می پردازیم.

مسائل اقتصادی و علی الخصوص مباحث معیشتی مردم از مهمترین موضوعات مطرح سالهای اخیر در کشور بوده که بصورت کاملا آشکار در مباحث جاری کشور همچون انتخاب و نامگذاری سالها نمود عینی داشته است.

درخصوص عملکرد کلی دولت چه در دوره چهارساله اول و چه در دوره اخیر قطعا دستاوردهای بسیاری قابل برشمردن است ، بویژه در مورد امور زیربنایی و یا درحیطه سیاستگذاری خارجی که نتیجه و نمودهای آنرا در مواردی همچون افزایش و رونق گردشگری نسبت به دوره های پیش از آن ، کاهش بسیار چشمگیر مهاجرت نخبگان و موارد مشابه دیگر که به عینه می توان مشاهده نمود و نیاز به بحثهای جداگانه مفصل دارد ؛ حتی در حیطه مسائل اقتصادی نیز مواردی همچون مهار تورم لجام گسیخته اواخر دولت دهم که عملا شرایط کشور را به مرز بحران رسانیده بود واقعیتی است که همه بر آن اذعان دارند ، ولیکن مورد بسیار مهمی که هدف کلی از بیان این نوشته مختصر است موضوع بسیار مهم عملکرد دولت در رابطه با زندگی روزمره و معیشت مردم است .

قطعا مباحث اساسی و زیربنایی در هر کشور و جامعه ای از ملزوماتی است که سرنوشت آن جامعه را بویژه در درازمدت تحت تاثیر قرار می دهد و هیچ تردیدی نخواهد بود که دولتمردان و مدیران هر کشور بصورت جدی باید آنرا مورد توجه قرار دهند، ولیکن بعد بسیار مهم دیگری از موضوع که نباید بواسطه پرداختن به دیگر مسائل مورد غفلت واقع گردد این است که مردم عادی و عامه جمعیت هر کشور از دولتمردان خود انتظار عملکردی را دارند که بصورت کاملا ملموس و آشکار در زندگی عادی و روزمره خود احساس کنند و به عنوان مثال تعیین دوره هایی همچون دوره صد روزه و یا هزار روزه و امثالهم جهت قضاوت کلی مردم در مورد عملکرد دولتها خود گویای این واقعیت است.

مبحث آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم شعار عامی بوده که عمدتا توسط دولتمردان مطرح گردیده ، ولیکن چیزی که عملا به نظر می رسد این است که دولت در تحقق عینی و عملی این مفهوم آنچنان که باید توجه جدی را معطوف نکرده و شاید هم پرداختن به مباحث دیگر همچون امور زیربنایی تا حدودی باعث غفلت از این مبحث بسیار مهم عمومی و اجتماعی شده است و در نتیجه مباحثی که این روزها درخصوص کاهش محبوبیت دولت بسیار مطرح می شود نیز قطعا ناشی از همین کاهش توجه به مسائل معیشتی مردم و افزایش فشارهای اقتصادی بر دوش جامعه علی الخصوص اقشار ضعیف و کم درآمد است .

همانگونه که ذکر شد پرداختن به امور زیربنایی کشور یک امر اساسی است که شاید تاثیرات آن بیشتر در درازمدت نمود پیدا کند ، ولیکن باید این واقعیت مهم را مورد توجه قرار دهیم که عامه مردم قضاوت خود را معطوف به نتایج حاصله از عملکردهای دولت در زمینه هایی می کنند که بصورت کاملا ملموس و آشکار در زندگی روزمره و امور معیشتی خود احساس نمایند که قطعا عدم توجه و غفلت از این موضوع بسیار مهم منجر به مواردی همچون گرانی در برابر قدرت خرید پایین مردم و مسائل دیگری همچون بیکاری و نظایر آن و بدنبال آن نارضایتی عمومی و کاهش محبوبیت دولت خواهد شد .

و اما موضوع اعتراضات اخیر در کشور اگر چه در ابتدا با بهانه افزایش چندبرابری قیمت بنزین که مسلما تاثیر کاملا مستقیمی بر تورم و گرانی تمامی کالاها و خدمات دیگر ، وبدنبال آن افزایش فشار اقتصادی بر عامه مردم بویژه اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه دارد ، در چهارچوب قانون می توانست فرصتی باشد برای اعلام خواسته های بجا و برحق عامه مردم ، ولیکن قطعا در چنین شرایطی افراد و گروههای بسیاری هستند که مترصد در کمین نشسته اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند و با سوء استفاده از شرایط ایجاد شده جریانات را به سمت و سوی خواسته ها و اهداف مغرضانه خود پیش ببرند ؛ در این میان گروههای بسیاری همچون اپوزیسیون خارج نشین ، حتی گروههایی همچون گروههای تکفیری علی الخصوص با حمایت و پشتیبانی رسانه های مغرض و معاندی که آنها نیز از حمایت مغرضانه برخی دولتهای خاص برخوردارند ، به هر طریق ممکن بر شعله آتش اعتراضات می افزایند و عملا آنرا به سمت آشوب و اغتشاش پیش می برند .

در چنین شرایطی ضمن آنکه عامه مردم می بایست با هوشیاری و تیز بینی خود اینگونه افراد و گروهها را از دستیابی به اهداف مغرضانه خود مایوس نمایند ، دولتمردان نیز باید تدابیر خاصی اندیشیده و شرایطی را فراهم آورند تا با کاهش فشارهای حاصل از مسائل اقتصادی و معیشتی بر گرده خانواده ها و عامه مردم پیام خواسته های بجا و برحق مردم را دریابند و سیاستها و عملکرد خود را در آن مسیر هدایت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.