طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

کرونا و تلنگری بر انسان غافل و مغرور

تردیدی نیست که بسیاری از ما مصداقی از انسان غافل و مغرور، درگیر در روزمرگی‌های عمدتا مجازی و بی‌ارزش دنیوی، بربسیاری حقایق و واقعیت‌های بزرگ حیات چشم بسته‌ایم.

یادداشت روز طبس نیوز به قلم محسن اختیاری، در این میان مرگ بزرگترین حقیقتی است که سرشته در ذات وجودی و هستی نه تنها نوع بشر بلکه هر جاندار ذی حیات؛ تفاوت و تناقض نمی‌شناسد.

زن و مرد، پیر و جوان، فقیر و غنی، ضعیف و قوی و چه بسا شاه یا گدا؛ اگر چه ممکن است اندکی دیرتر یا زودتر آنهم به تفاوت پلک بر هم زدنی.

اما در هیاهوی موجود در روزهایی که موجودی ناچیز و حقیر همچون یک ویروس بی‌جان جولان می‌دهد و جان می‌گیرد و تمام زندگی وجودی نوع بشر بر کره زمین را در نهایت و شدت تحت الشعاع تاخت و تاز خویش قرار داده و همچون کلافی سر در گم دگرگون کرده است، اگر چه سایه شوم آن را گسترانیده بر زندگی و حلاوت زندگی همگی ما احساس می‌کنیم، و حتی نفس کشیدن‌هایمان را هم در هاله‌ای از اضطراب و نگرانی و تردید فرو برده است، شاید هم فرصتی باشد تا با تلنگری بر زندگی و اندیشه‌های خویش اندکی بیشتر تفکر کنیم و چشم بر واقعیت‌هایی بزرگتر بگشاییم که در شرایط عادی، غرق در روزمرگی‌های موجود زندگی مجال پرداختن و حتی اندیشیدن به آن را هم نداشته‌ایم.

مطمئنا همگی ما این روزها اخباری را شنیده‌ایم از اینکه همین ویروس حقیر و ناچیز تمامی مرزها را درنوردیده و سیطره نامیمون خود را بر اکثریت و عامه جامعه کره زمین گسترانیده و هیچ تناسب یا تفاوتی هم قائل نیست؛ حتی شنیده‌ایم از اینکه برخی افراد معروف و مشهور و چه بسا صاحب کرسی و قدرت را هم با خود درگیر نموده و یا حتی در نهایت تاسف و تالم به کام مرگ فرو برده است.

چه بسیار در آیات و روایات و بزرگان آورده‌اند، انسان هرچه سبک بارتر، آسوده‌تر؛
یک ساعت تفکر را برتر از هفتاد سال عبادت دانسته‌اند؛ شاید مجالی باشد تا بیشتر بیاندیشیم بر اینکه این دنیا با هرچه هست و هرکه هستیم و هر چه داریم محل گذار است، آن هم خیلی زود، و ما غافل.

پس قدر هم را بدانیم، خاطری را نیازاریم، به کرسی‌ها دل نبندیم، ضعیف‌تر را آزرده نسازیم، عنان اسب سرکش غرور را رها سازیم، زنجیرهای اسارت در حلاوت زودگذار قدرت را بشکنیم و بدانیم که اینک «خداوند ارحم الراحمین است».