تا کی میتونین جلوش رو بگیرین. چون مورد فرهنگی هست پس کارهای برای جلوگیریش هم مثل بازی روی لبه ی تیغه. جلوگیری از این کارا تهش میشه آتیش زیر خاکستر. نمیتونین دوچرخه سواری در خیابان رو از بانوان بگیرین همون جور که نتونستین چادر رو روی سرشون نگه دارین. اینم حالا ی سال میتونین با دوچرخه سواران خانم برخورد کنین یا شاید دو سه سال. بعدش چی؟! بعدش عادی میشه. عادی میشه و این جور تصمیمات شما جواب نمیده چون بنیادش اشتباهه و قانون اشتباه آخرش شکست میخوره