مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه‌های طرح جامع برق‌رسانی به مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس

آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای توأم با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۳۳-۱۴۰۲/۴ م

مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس در نظر دارد «انجام خدمات نظارت بر پروژه‌های طرح جامع برق‌رسانی به مجتمع معادن زغال‌سنگ طبس»   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد  ۲۰۰۲۰۰۳۰۰۷۰۰۰۰۳۷ و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار) به مبلغ ۶٫۰۵۶٫۵۰۳٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد و پنجاه‌وشش میلیون و پانصد و سه هزار ریال) (واریز نقدی یا ضمانت‌نامه معتبر بانکی) برگزار نماید.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ایران ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ می‌باشد.

همچنین جلسه بازگشایی پاکت‌های ارزیابی کیفی صبح روز پنجشنبه ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ (بر بستر سامانه ستاد ایران) برگزار می‌گردد.

علاقه‌مندان شرکت در مناقصه می‌بایست جهت ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره سامانه ۱۴۵۶ تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.


شناسه آگهی: ۱۵۲۴۱۲۷
شناسه انتشار: ۴۱۵۷
شماره م / الف: 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده + هفده =