مدرسه تلویزیونی ایران، چهارشنبه ۲۶ آذر

جدول پخش برنامه های آموزشی چهارشنبه ۲۶ آذر ٩٩ از سه شبکه آموزش(٧)، شبکه ۴ و شبکه قرآن و معارف اسلامی منتشر شد.

  مدرسه تلویزیونی ایران هر روز از سه شبکه سیما دروس مختلف درسی را برای مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم پخش می کند.

شبکه آموزش:
ساعت ۷:۴۵تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:
ساعت٨ تا ٨:٣٠ دانش فنی پایه – پایه ۱۰ – رشته الکترونیک- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ دانش فنی پایه – پایه ۱۰ -رشته طراحی و دوخت – شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۹تا۹:۳۰ دانش فنی تخصصی – پایه ۱۲- رشته الکترونیک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ریاضی یک – پایه ۱۰ – مشترک تمام رشته‌ها -شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰ معماری داخلی – پایه ۱۱و ۱۲- رشته نقشه کشی ساختمان – شاخه کاردانش

پایه ابتدایی:
ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:
ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ ادبیات فارسی – درس ۹ (نام‌ها و یاد‌ها درس نصیحت امام) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ ادبیات فارسی – درس ۹ (نام‌ها و یاد‌ها درس نوجوان باهوش)پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ادبیات فارسی – درس ۹ راز موفقیت پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ رشد حرفه‌ای معلمان- انواع رویکرد‌های نظارتی

متوسطه دوم:
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ شیمی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی دو – پایه ۱۱ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰ شیمی سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵ ریاضی یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰ ریاضی سه – پایه ۱۲ -رشته علوم تجربی

شبکه ۴ سیما:
ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قرآن ومعارف اسلامی:
ساعت۱۱ درس هدیه‌های آسمانی پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰ درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت۱۵ آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰ دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.