طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

آمریکا مسئول تشدید تشنج در خاورمیانه

رئیس مجلس دومای روسیه گفت: مسئولیت تشدید تشنج در خاورمیانه بر دوش آمریکا است.

به گزارش پایگاه خبری طبس نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

“ویچسلاو والودین” افزود: تنش آفرینی آمریکا باعث عکس العمل ایران و شلیک موشک به پایگاه‌های آمریکا در عراق شد، و سقوط هواپیمای اوکراینی در حومه تهران یکی از پیامد‌های بروز چنین شرایطی بود.
والودین گفت: اگر همه کشور‌های جهان بخواهند همچون آمریکا رفتار کنند و با یکجانبه گرایی بر سرنوشت مردم و کشور‌ها مسلط شوند، هرج و مرج، جنگ و فاجعه جهان را فراخواهد گرفت.

لینک منبع خبر