طبس نیوز سایت خبری شهرستان طبس

روزنامه‌ های چهارشنبه، ۲۵ دی ۹۸

کیهان: سپاه حریف آمریکاست و ملت پشت سپاه، ایران: آثار سیل در سرزمین پروژه های ناتمام، جام جم: توقف برجام در ایستگاه اروپا، آفتاب: اروپا، عاجز در برابر آمریکا.


کیهان: سپاه حریف آمریکاست و ملت پشت سپاه، ایران: آثار سیل در سرزمین پروژه های ناتمام، جام جم: توقف برجام در ایستگاه اروپا، آفتاب: اروپا، عاجز در برابر آمریکا.

لینک منبع خبر