ان شا الله در سال ۲۰۲۲ میلادی کشور یهود نابود می‌شود.طبق آیه شماری سوره اسرآء.
یعنی سال ۱۴۰۱ شمسی