زمان پخش برنامه‌های درسی دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت از شبکه‌های ۴ و آموزش رسانه ملی پخش می‌شود، اعلام شد.

 برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴ و آموزش (۷) در روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:
شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ درس تربیت بدنی دوره متوسطه

از ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ٩

از ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه ٨

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس مطالعات اجتماعی پایه ٧

از ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و تفکر پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم

از ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس فارسی و نگارش پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

از ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢ پایه١١ رشته علوم تجربی

از ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس حسابان ١ پایه١١ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس دین و زندگی ١ پایه ١٠ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته‌های ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها
شبکه چهار

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ کارگاه گرافیک – پایه ۱۰ و ۱۱ رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد کاربر کپچرینگ پایه ۱۲ رشته تولید محتوای الکترونیکی شاخه کاردانش.

از ساعت٧:۵٠ تا ٨:١۵ استاندارد روتوش و ترمیم عکس رایانه‌ای پایه ۱۲ رشته عکاسی دیجیتال شاخه کاردانش.

از ساعت٨:١۵ تا ٨:۴٠ استاندارد کاربر نرم افزار رایانه – پایه ۱۰ رشته‌های کامپیوتر شاخه کاردانش.

از ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس عربی ۲ پایه ۱۱ مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش

از ساعت٩:٠۵ تا ٩:٣٠ درس دانش فنی پایه سبک شناسی -پایه ۱۰ – رشته طراحی و دوخت شاخه فنی و حرفه‌ای

از ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جغرافیا ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس ریاضی و آمار ٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

لینک منبع خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.