آبخيزداري – طبس نیوز

بهره برداری از ۱۸ طرح آبخیزداری در استان یزد

واحد مرکزی خبر/ اجتماعی ۱۸ طرح آبخیزداری امروز در استان یزد به بهره برداری رسید. معاون…