آتش نشانی طبس – طبس نیوز

خارپشت سرگردان توسط اتش نشانی طبس زنده گیری شد

فرمانده آتش نشانی شهرداری طبس از زنده گیری خارپشت و چهار بچه خارپشت توسط تلاشگران همیشه…

امکانات آتش نشانی طبس جوابگو نیست

طبس نیوز به نقل از ایرنا شهرستان طبس به لحاظ واقع شدن در یک منطقه استراتژیک…