رقابت بیش از ۱۱۰۰ داوطلب طبسی در ماراتن کنکور

جلالی معاون مدیرکل و مدیر آموزش و پرورش شهرستان طبس گفت: در کنکور سراسری امسال هزار…