بیشترین حجم سفرهای تابستانی خراسان جنوبی مربوط به طبس است

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: بیشترین حجم بازدیدهای تابستانی از…