اجرای فاز دوم هدفمندی – طبس نیوز

اجرای فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی به مصلحت نیست

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه نمی‌دانیم چه جوابی به…

سرانجام فاز دوم

فرارو- پس ازکشمکش‌های بسیار بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی میان دولت و مجلس، سرانجام پس…