اگر اسرائیل بخواهد دست از پا خطا کند از خود تهران، تل‌آویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد

امام جمعه موقت تهران در طبس گفت: اگر اسرائیل بخواهد دست از پا خطا کند و…