دستگیری ۱۲ متهم فساد ۱۲ هزار میلیاردی

رییس کل دادگستری کرمان با تشریح جزییات پرونده فساد 12 هزار میلیاردی در کرمان عنوان کرد:…