آغاز بارگیری سنگ آهن از ایستگاه بیشه‌در/جرثقیل دروازه‌ای ایستگاه راه آهن تربت حیدریه شروع بکار کرد

بارگیری از معادن میش دوان و چاه‌گز در ایستگاه بیشه‌در شروع شده است که روزانه 30…