کربلا میزبان ۱۷ میلیون عاشق حسینی/ کمک ایران به زوار اربعین

رئیس کمیته گردشگری استان کربلا پیش بینی کرد که در مراسم اربعین حسینی بیش از ۱۷…