خراسان جنوبی بالاترین نرخ ازدواج در کشور را دارد

مدیرکل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: در شش ماه نخست سال جاری خراسان جنوبی با ۱۳.۱…