لیست جان باختگان ایرانی حادثه منا

سازمان حج و زیارت سازمان حج و زیارت لیست 465 جان باخته ایرانی حادثه منا در…