بحث استخدام مربیان پیش‌دبستانی فعلاً منتفی است

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: بحث استخدام مربیان پیش‌دبستانی فعلاً منتفی است.