استقبال از کاروان پیاده مشهد مقدس به کربلا – طبس نیوز

برنامه ریزی برای استقبال از کاروان پیاده مشهد مقدس به کربلای معلا در طبس

به منظور استقبال و میزبانی از اعضای کاروان زیارتی پیاده مشهد مقدس به کربلای معلا برنامه…