صبر مجلس از بی‌برنامه بودن وزارت راه به سر آمد

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این‌که صبر مجلس از بی‌برنامه بودن وزارت راه به سر…