تمام راه‌های روستایی طبس تا پایان امسال بهسازی می‌شود

معاون مدیرکل و رئیس اداره راه و شهرسازی طبس گفت: به زودی انجام عملیات آسفالت راه…