یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گردشگر از طبس بازدید کردند

جانشین ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان طبس گفت: از ۲۹ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین ۹۳…