تبعات صدور حکم اعدام نمر برای عربستان ادامه دارد/ جوانان عربستان خواستار تظاهرات شدند

حکم اعدام یکی از رهبران شیعیان عربستان که چهارشنبه صادر شد، موجی از محکومیت و انزجار…