قیمت گوجه‌ فرنگی در خراسان جنوبی افزایش ۲۵۰ درصدی داشته است

رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: قیمت گوجه‌فرنگی در استان افزایش ۲۵۰ درصدی…