«سیا» اجازه نداد مستنداتم از حمله شیمیایی صدام به ایران را منتشر کنم

یک خبرنگار آلمانی که اخیراً افشاگری‌هایی علیه سازمان سیا انجام داده بود، در مصاحبه با یک…