امام خمینی (ره) – طبس نیوز

هرکس رای شورای نگهبان را نپذیرد «مفسد فی‌الارض» است

حضرت امام خمینی(ره): من نمی‌گویم رای خودش را نگوید؛ بگوید؛ رای خودش را بگوید؛ اما اگر…