برگزاری دومین جلسه کنگره بین المللی امامزادگان / افزایش ساعات فعالیت فرهنگسرای حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع)

دومین جلسه کنگره بین المللی امامزادگان و همایش پژوهشی حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) با…