اوج گرفتن ظلم از نشانه‌های ظهور امام زمان(عج) است

امام جمعه طبس با بیان این‌که زمان نزدیک شدن ظهور امام زمان(عج) عالم پر از ظلم…