انتخابات مجلس در طبس – طبس نیوز

نمایندگان طبس، فردوس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی از ابتدا تاکنون

حوزه انتخابیه طبس، فردوس، بشرویه و سرایان از سال 1358تاکنون در 9دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی…