زندان طبس به خارج از شهر منتقل می‌ شود

رییس دادگستری طبس با اشاره به ظرفیت زندان طبس گفت: این زندان اکنون 230 زندانی دارد…