اوضاع فعلی قابل تغییر است

به گزارش گروه دریافت خبرخبرگزاری خانه ملت؛ محمد کریم عابدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست…