همه ارگان‌ها باید برای احیای وقف تلاش کنند

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان طبس بر لزوم احیای وقف توسط همه بخش‌های جامعه…