ایجاد یک شغل ۱۵۰ میلیون تومان هزینه دارد

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از اعزام ۳هزار نیروی کار در یک سال گذشته خبر داد…