احتمال وقوع آبگرفتگی در معابر خراسان جنوبی

کارشناس پیش‌بینی هواشناسی خراسان جنوبی با اشاره به احتماب وقوع آبگرفتگی در معابر استان، گفت: با…