وضعیت منابع آبی خراسان جنوبی بحرانی است/ انجام عملیات باروری ابرها در سال آینده

مدیرعامل آب منطقه ای خراسان جنوبی وضعیت منابع آبی استان را بحرانی دانست وگفت: به منظور…